Bli Medlem

Välkommen att engagera dig!
För att bli medlem ska du

  • bo i Sverige eller inneha svenskt medborgarskap
  • acceptera partiets principprogram
  • inte vara medlem i något annat politiskt parti.

* Medlemsavgiften för 2017 är på 200 :-

Bli medlem i Kristna Värdepartiet

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr:

Postort:

Kommun:

Län:

E-post:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Personnummer (ÅÅMMDDNNNN):

Vad du skulle villa hjälpa KV med(valfritt):

Följande kommer att ske med dina uppgifter (i enlighet med personuppgiftslagen):

Vi kommer att spara dina uppgifter(dataregistrering) (10 § PuL).
Vi kommer inte använda personnummer som medlemsnummer, utan bara för att kunna identifiera person i fråga (22 §P uL).
Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas till verksamhet kopplat till partiet (17 § PuL).
För mer information kan du nå oss på info@kristnavardepartiet.se.

Kontakta oss

Social media

Stöd oss

E-post: info@kristnavardepartiet.seFacebook: facebook.com/kristnavardepartiet
Twitter: @kvpartiet
Bankgiro: 333-2129