Mona Sahlins uppfattning är absurd

I en paneldebatt i Ersta kyrka förra veckan gjorde Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, en halsbrytande jämförelse mellan ISIS-soldater och barnmorskor som vägra utföra aborter. Hon har visserligen vänligheten att tillstå att abortkritikernas extremism ligger på ett annat plan (tack! ) men icke desto mindre placeras dessa i samma kategori som de kallblodiga slaktarna i Mellanöstern.

Låt oss en stund beakta vad som händer vid en abort. Det råder vetenskapligt enighet om att människolivet börjar vid befruktningen. I en abort avslutar man, med hjälp av kemikalier och kliniska instrument, denna lilla människas liv. Dessutom är det numera ställt utom rimligt tvivel att aborterna är till men för kvinnorna psykiska och fysiska hälsa. Vård handlar om att bota, lindra och trösta. En abort är vårdens motpol – den dödar (barnet), skadar (kvinnan och barnet) och sårar själsligt (kvinnan). Alla medborgare – inte minst vårdutbildade – vid sina sinnens fulla bruk, och med tillgång till relevant information, torde rygga tillbaka inför något sådant.

Man kan därför undra vilken sorts abortliberal propaganda som krävts för formandet av en så absurd uppfattning som den Sahlin företräder, en uppfattning som hon tyvärr inte verkar vara ensam om i dagens Sverige. Även om man vill försvara vår nuvarande abortlag borde man kunna se nyanserna. Hur kan man vara så totalt okänslig för abortfrågans etiska komplexitet? Hur kan man förvägra de människor respekt som sätter sitt samvete över egen bekvämlighet? Mona Sahlin har all anledning att tänka igenom sitt ställningstagande en gång till och be människovärdesförsvararna i vården om ursäkt.

Vi är tacksamma för de modiga kvinnor och män i vården som följer sitt samvete även då det kostar på. Vårt land behöver sådana människor i en tid då civilkuraget är satt på undantag samtidigt som frihet och människovärde allt mer hotas av inre och yttre fiender. Kristna Värdepartiet är idag det enda partiet som vill värna både moderns och barnets liv. Vi tar självklart ställning för samvetsfrihet i vården som ett steg på vägen mot det enda rätta och anständiga – ett rättsskydd för våra ofödda medmänniskor. Det står klart att vårt parti även fortsättningsvis utgör det enda seriösa alternativet för den som tar människovärdesprincipen på allvar.

Sara Kling
Gullan Malmquist
Annette Westöö

Kontakta oss

Social media

Stöd oss

E-post: info@kristnavardepartiet.seFacebook: facebook.com/kristnavardepartiet
Twitter: @kvpartiet
Bankgiro: 333-2129