Kan ett parti vara kristet?

Debattartikel som genmäle i Världen idag 2014-10-15. (Tidningen gjorde vissa redigeringar av partinamnet och dess förkortning – här är så som vi själva vill ha det. Samtidigt är vi naturligtvis klart tacksamma över att tidningen tog in genmälet.)

Debatt. Partipolitiska etiketter.

Kan ett parti vara kristet?

Emmanuel Bäckryd i Linköping argumenterar i en debattartikel i fredagens Världen idag (10 oktober) för att kyrkan ska vara politisk men inte partipolitisk. Han menar också, att om ett parti bär etiketten "kristen" eller "kristna" så som Kristna Värdepartiet (KV), så vaccinerar det många människor mot evangeliet och försvårar kyrkans missionsuppdrag.

Från KV vill vi verkligen inte försvåra kyrkans missionsuppdrag. Vi ser det som djupt tragiskt om så skulle vara fallet.

I absolut mening kan endast individer och församlingar vara kristna, så som vi ser det.

Men många organisationer bär ordet kristen i sitt namn. Ett antal skolor och ideella sammanslutningar har "kristna" i sitt namn. Det största partiet i Tyskland har "Christ" i sitt namn, liksom att vi har Kristdemokraterna i Sveriges riksdag.

Frågan är var vi ska dra gränsen för när någon företeelse genom sitt namn får visa en relation kristen värdegrund, exempelvis i fråga om människovärdet.

Kyrkan ska vara politisk, ja. Alltså i betydelsen att verka socialt i samhället.

Kristendom och politik är två olika sfärer i ett hav av personlig frihet. Men till viss del kan de överlappa varandra, och särskilt i fråga om människovärdet, och att det gäller från befruktningen. I fråga om stöld och dråp/mord överlappar de också fortfarande varandra i vårt samhälle - "Du ska inte stjäla", "Du ska inte dräpa"...

38000 ofödda människor i Sverige berövas livet per år genom abort, inom det som vi normalt kallar sjukvården. Abortismen går över världen som en farsot, och det är mest flickor som får avsluta sitt liv redan i livmodern.

Inom Kristna Värdepartiet ser vi aborter som något fullständigt onaturligt och som ett utslag för vår ondska och likgiltighet. I vårt samhälle offras de oplanerade barnen på bekvämlighetens och den ekonomiska karriärens altare. KV vill istället se ett barnvänligt samhälle där även oplanerade barn välkomnas. Vi vill se en barnlinje istället för det ekorrhjul många upplever med dagens totala fokus på arbetslinje och ekonomisk karriär. Detta att fokusera på barnen och familjerna är ju ett socialt ansvarstagande om något!

Och hur mycket vi än kan ogilla partipolitik, så är det ju faktiskt med den som verktyg som lagar stiftas i ett demokratiskt samhälle. Det är genom partipolitik och riksdag som vi som samhälle beslutat att inte skydda den ofödda människan förrän efter vecka 18, respektive vecka 22 beroende på beslut i Socialstyrelsen. Istället betalar vi genom våra skatter för att möjliggöra att dessa 38000 ska berövas livet.

I de protestantiska kyrkorna är vi så gott som helt tysta om aborterna, eller försvarar dem. Jag har ännu inte hört en enda predikan i frågan. Vi har en gemensam skuld som vi behöver bearbeta och samtidigt söka Guds förlåtelse för. Och genom Jesus kan vi ju få skulden borttagen och bli befriade. Och vi ska bistå dem på allt sätt i sin bearbetning, de som personligen varit med om en abort, övertalat någon att göra en abort, utfört abort på en annan, eller stött att aborter ska få utföras.

I tystnaden kliver ett nytt politiskt parti fram som vill väcka och driva opinion mot detta. Det kan upplevas provocerande av en del. Och en del ser det som hårt och skuldbeläggande.

Men hjälp oss då! Hjälp oss att visa att frågan är viktig. Hjälp oss att skydda liv. Hjälp oss att tala på ett kärleksfullt sätt. Vi vill redan nu inom det nuvarande samhället, med de många aborterna, kunna tala till den som funderar på abort. Vi vill påverka och på olika sätt möjliggöra för dem att välkomna barnet istället för att göra abort.

Sverige har dubbelt så höga aborttal som exempelvis Finland och Tyskland i förhållande till folkmängden. Måste det fortsätta att vara så? Vad kan vi gemensamt göra? Redan idag vill cirka 15 procent av Sveriges befolkning begränsa aborträtten, enligt SOM-institutets undersökningar. I samverkan kan vi verka för att rädda liv.

Och sedan angående Kristna Värdepartiets namn, så är det medlemskåren på den årliga partikongressen som beslutar om det. Vem vet, en dag kanske namnet ändras, om medlemmarna bedömer att något annat är bättre, utifrån de syften partiet har om stöd för de ofödda, barnen och familjerna.

Per Kronlid
partiordförande, Kristna Värdepartiet

Bengt-Olov Söderkvist
styrelseledamot, Kristna Värdepartiet

Kontakta oss

Social media

Stöd oss

E-post: info@kristnavardepartiet.seFacebook: facebook.com/kristnavardepartiet
Twitter: @kvpartiet
Bankgiro: 333-2129