Därför att det staten gör är ett motbjudande förmynderi!

I sin kolumn “Hur har familjer mage att ställa krav?” hävdar Katarina Wennstam att: “om jag hör orden låt föräldrar bestämma det själva en gång till så skriker jag rakt ut.” ( http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lite-odmjukhet-vore-pa-sin-plats_3989077.svd) Hon frågar sig “hur familjer ens har mage att ställa krav på hur de vill fördela penningen.” Hennes argument för detta är att föräldraförsäkringen är: “pengar som vi som har fått barn FÅR av svenska staten, i världens kanske mest generösa och självklara förmån. Det här är medel ur allas vår gemensamma kassa, som betalas ut av staten. Vari ligger då det märkliga i att just staten också villkorar dessa utbetalningar? Varför ska just föräldrapenningen vara det bidrag där staten inte får lov att säga att visst, här har ni pengar för att ni behöver dem, men då säger vi att ni måste dela på dem?”

Jag ska förklara för dig, Wennstam, varför familjer bör ha mage att ställa krav på föräldrapenningen så du får förbereda dig på att du snart kommer att skrika rakt ut. Låt mig först påpeka att ditt resonemang vilar på grundläggande tankefel och därtill okunnighet om nationalekonomi. Att en skribent i en ledande borgerlig dagstidning gör sig skyldig till sådant är ytterligare bevis på fördumningen i Sverige.

För det första, pengarna som föräldrarna “får” är av folket TAGNA genom världens kanske högsta skattetryck. Ska inte vi skattebetalare få ha “mage” att ha synpunkter på hur VÅRA skattemedel används?

För det andra, det är diskriminerande och ett motbjudande förmynderi att staten särbehandlar de föräldrar som inte vill följa statens ideologiska vanföreställning att jämställdhet är samma sak som en 50% statistisk lika fördelning. Att staten ska lägga sig i privata förehavanden med motiveringen att den “vet bättre” är ett motbjudande förmynderi.

Till sist kan man fråga sig om delad föräldraförsäkring (och den tvingande daghemspolitiken i övrigt) ens är förenligt med de mänskliga rättigheterna. Det är en mänsklig rättighet garanterad i Europa konventionen (artikel 8) att få bestämma över sitt eget privatliv. Det innebär att all politik som försvårar utövandet en sådan rättighet bryter mot mänskliga rättigheter. Skulle du acceptera samma resonemang för att försvåra andra mänskliga rättigheter, t.ex. Yttrandefrihet etc? Vi kan väl argumentera för att staten först ska beskatta folk ner till nödtorft och sedan ge tillbaka smulor med motiveringen att de bara får bidraget bara om de använder sin yttrandefrihet som staten vill . . .jag menar hur har folket mage att ställa krav på hur de ska få sina bidrag??! Det är ju pengar som folket FÅR av svenska staten, i världens kanske mest generösa och självklara förmån?! Visst låter det som “vettiga resonemang” Wennstam?

Det hade varit en sak om ditt befängda kolumn publicerats i någon kommunistisk tidskrift eller vänstertidning men att läsa det i SvD som ska stå för en frihetlig syn och förnuft är ytterligare evidens på att Sverige är ett genomsocialistiskt land, marxism light dominerar fortfarande etablissemanget på hela spektrat. Hela din artikel – Wennstam – andas marxistiskt tänkande. I själva verket är Sveriges familjepolitik inte alls bra. Jämför dagens vansinniga familjepolitik med Kristna Värdepartiets politik där varje familj får daghemssubventioneringen som en barnpeng att själva helt fritt bestämma över. Vilket frihet som dessutom gör att föräldrarna själva kan ta hand om sina barn istället för en institution. För vi har “mage” att anse att det är föräldrarna som ska ta hand om sina barn – inte staten.

André Juthe
Talesperson, Kristna Värdepartiet

Kontakta oss

Social media

Stöd oss

E-post: info@kristnavardepartiet.seFacebook: facebook.com/kristnavardepartiet
Twitter: @kvpartiet
Bankgiro: 333-2129